امتیاز ها و جوایز

طرح های تشویقی ممکن از در گذر زمان مشمول تغییر شود و در همین صفحه تغییرات اصلاح می گردد. طرح های فعال تشویقی در زیر قابل ملاحظه می باشد.

در صورت کنسل شدن یا استرداد کالا، امتیاز مصرف شده به مجموع امتیازهای شما اضافه می گردد.
در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در امتیازهای خودتون این موضوع رو با ما در میان بگذارید. به سرعت موضوع رو بررسی می کنیم.