درباره ما

فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام

به نام خدا
مجموعه پویا تجارت آبان با هدف ایجاد بستر تجاری برای گسترش و پخش محصولات تولیدی اعضای گروه تولیدی ممتاز سپاهان و دیگر تولید کنندگان واقعی ، مسیر خود را به عنوان یک رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده تعیین نموده و در این راستا با کوتاه نمودن مسیرهای پرتعدد واسطه تجاری ، حفظ سود برای زنجیره تامین و مصرف کننده و در کنار آن سودآوری برای تولید کننده را به عنوان اولویت اول سازمان تعریف نموده است .
شعار اصلی ما در پویا تجارت ‌”ارزش آفرینی برای همه ذینفعان” بوده و در این راستا اهداف کلی مبتنی بر ایجاد تنوع سبد محصولات، کنترل و کاهش قیمت در محدوده منطقی، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد بسترهای فروش متنوع از قبیل دیجیتال مارکتینگ و بازارهای صادراتی، افزایش کیفیت محصول از طریق بهبود مستمر ،انجام تعهدات تجاری و متعهد بودن به مسئولیت های اجتماعی را به عنوان راهکاری در جهت ” ارزش آفرینی برای مشتری ارزش آفرینی برای تامین کننده و در پایان ارزش آفرینی برای سازمان” به عنوان شعار اصلی پویا تجارت تعریف نموده ایم در این راستا پویا تجارت آبان با مفهوم پویایی و تلاش در پیشرفت با راهکارهای تجاری برای ایجاد ثروت در جامعه و عدم توقف و سرسختی برای پیدا کردن راههای جدید برای مسایلی که حتی لاینحل مینماید همچون جریانی از آب جاری( آبان) تعریفی مجدد از پویا تجارت آبان به عنوان یک فرهنگ سازمانی ارائه داده ایم.

1000+ محصول با کیفیت

2000+ مشتری

5000+ سفارش ارسال شده

نشان تجاری آبان مارکت در سازمان ثبت املاک کشوری به شماره ثبت 446095 ثبت شده است.